Zakład fachowy zgodnie z ustawą o gospodarce wodnej WHG

TÜV Thüringen certyfikuje zakłady fachowe wg WHG

 

W celu ochrony wody i środowiska prace na systemach do obsługi substancji zanieczyszczających wodę mogą być przeprowadzane wyłącznie przez fachowe zakłady w rozumieniu ustawy o gospodarce wodnej. Należą do nich systemy przemysłowe i gospodarcze, magazynujące, wytwarzające lub wykorzystujące substancje zanieczyszczające wodę. Specjalne wymagania względem zakładów fachowych określone zostały w ustawie o gospodarce wodnej (WHG).

 

Uzyskajcie Państwo od nas dopuszczenie jako zakład fachowy WHG, jeśli instalujecie, konfigurujecie, utrzymujecie, naprawiacie lub czyścicie takie urządzenia/systemy lub ich części. Operatorzy takich systemów mogą zlecać obsługę wyłącznie zakładom fachowym zgodnie z WHG. Operatorzy, którzy chcą utrzymywać swoje systemy własnym personelem, muszą dysponować dopuszczeniem jako zakład fachowy

 

 

Nasze usługi dla zakładów fachowych wg WHG

 

 

  • Kontrola przedsiębiorstwa na zgodność z wymaganiami WHG,
  • Umowa nadzoru,
  • Okresowe badanie (co 2 lata) celem uzyskania dopuszczenia zakładu fachowego,
  • Szkolenie personelu (szkolenia otwarte).

 

 

Zakres obowiązywania

 

Do substancji zanieczyszczających wodę należą w szczególności ciecze korozyjne, oleiste i toksyczne.  Do systemów przetwarzania substancji zanieczyszczających wodę należą w szczególności:

 

 

  • systemy zużycia oleju opałowego i stacje paliw,
  • magazyny chemikaliów i materiałów niebezpiecznych,
  • systemy hydrauliczne,
  • cynkownie,
  • chemiczne systemy czyszczące.

 

Funkcje takich systemów określane są na terenie zakładu jako magazynowanie, napełnianie i opróżnianie, przenoszenie, produkcja, obróbka, stosowanie i transport w rurociągach.