Produkcja urządzeń w technologii parowej i ciśnieniowej

Planowanie i budowa systemów

 

Planowanie i budowa instalacji przemysłowych bądź ich komponentów stanowią wyzwanie pomimo najnowocześniejszych środków pomocniczych. Stopień trudności problemów do rozwiązania wzrasta poprzez:

 • dostawy na całym świecie,
 • rosnąca złożoność stosowanych technologii i procesów,
 • mnogość regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych, których należy przestrzegać,
 • stale rosnące wymagania względem człowieka i materiału,
 • rosnąca presja kosztowa spowodowana globalizacją rynków.

W poszukiwaniu rozwiązań problemów skorzystajcie Państwo z wiedzy ekspertów TÜV Thüringen e.V. Usługi TÜV Thüringen opierają się na zastosowaniu nowoczesnych metod oraz wieloletniego doświadczenia.

TÜV Thüringen oferuje : 

 • badanie projektów zgodnie z przepisami i normami międzynarodowymi,
 • certyfikację producentów zgodnie z przepisami i normami międzynarodowymi,
 • ocenę i certyfikację procesów dotyczących wytwarzania oraz kontroli produkcji,
 • nadzór produkcji / zapewnienie jakości,
 • badania odbiorowe,
 • usługi jako strona trzecia, jednostka notyfikowana bądź na zlecenie / w imieniu inwestora,
 • certyfikację personelu wykonującego połączenia nierozłączne oraz personelu odpowiedzialnego za badania nieniszczące i związanych z nimi procedur.