Ocena zgodności / certyfikacja urządzeń ciśnieniowych zgodnie z europejską dyrektywą ciśnieniową PED


 Producenci, którzy chcą wprowadzić do obrotu urządzenia ciśnieniowe w kraju Unii Europejskiej, muszą uzyskać certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (PED2014 / 68 / EU, poprzednio 97/23 / WE). Dotyczy to następujących urządzeń ciśnieniowych lub części wyposażeniowych:

 • kotły parowe i podzespoły kotłów parowych,
 • zbiorniki ciśnieniowe lub układy zbiornika ciśnieniowego (podzespoły), które również mogą być objęte europejskimi dyrektywami dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych (SPED 2014/29 / UE),
 • części wyposażeniowe z funkcją bezpieczeństwa lub części wyposażeniowe z funkcją operacyjną (np. przerwanie, kontrola przepływu).  

Oferta jednostki notyfikowanej TÜV Thüringen e.V. (0090) w zakresie urządzeń ciśnieniowych

TÜV Thüringen e.V. jako jednostka notyfikowana oferuje kompleksowy pakiet usług dotyczących oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych. Oferty oparte są na eksperckiej wiedzy fachowców i obejmują:

 • Badanie projektu zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych (PED 2014/68 / EU, SPED 2014/29 / UE) i innymi regulacjami międzynarodowymi,
 • Badania typu,
 • Nadzór nad budową i produkcją,
 • Badanie przy odbiorze u producenta,
 • Nadzór nad dużymi projektami,
 • Badanie i certyfikacja personelu wykonującego połączenia nierozłączne oraz personelu odpowiedzialnego za badania nieniszczące na podstawie dyrektywy 2014/68 / UE,
 • Ocena, certyfikacja i nadzór nad systemami zapewniania jakości zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych (PED 2014/68 / UE),
 • Badanie i certyfikacja materiałów oraz procesów produkcyjnych w oparciu o dyrektywę 2014/68 / UE.

 

Fazy badania i certyfikacji

Zasadniczo kontrola i certyfikacja personelu, produktów, materiałów i procesów produkcyjnych dla nowego urządzenia ciśnieniowego na podstawie dyrektywy 2014/68 / UE odbywa się w następujących fazach:

1. Badanie projektu - podstawę stanowią : rysunki, zestawienia materiałów i obliczenia Przedmiotem badania są wówczas istotne cechy decydujące o jakości przyszłego urządzenia ciśnieniowego:

 • wybór i oznakowanie materiału,
 • planowane procedury produkcji i spawania,
 • kwalifikacje personelu produkcyjnego,
 • geometria obudowy/korpusu,
 • obliczenia.


2. Nadzór nad produkcją: nadzorowanie produkcji odbywa się w przypadku obszernych projektów systemów, aby ograniczyć wszelkie dodatkowe nakłady wynikające z napraw. Jednocześnie równolegle do budowy losowo sprawdzane są połączenia za pomocą badania metodą nieniszczącą. Wyniki są dokumentowane.


3. Badanie końcowe i wytrzymałościowe: po zakończeniu produkcji cały system lub urządzenie sprawdza się jako całość:

 • badanie pod kątem szczelności i wytrzymałości, stabilności wymiarowej,
 • ocena zgodności wykonania na zgodność z dokumentacją techniczną,
 • sprawdzenie dokumentacji odbiorowej.


4. Certyfikacja: wydanie certyfikatu zgodności. Certyfikat ten daje prawo do naniesienia znaku CE 0090 na urządzeniu bądź instalacji.