Ochrona wód

 

Wszędzie w przemyśle i rolnictwie znajdują się substancje zanieczyszczające wodę. Ich obsługa, przechowywanie, napełnianie i rozlewanie oraz stosowanie wymaga dużej ostrożności i zgodności z minimalnymi wymaganiami technicznymi. Jeżeli substancje zanieczyszczające wodę dostaną się do gleby, wówczas gleba i wody gruntowe zostaną skażone.

 

Szczególnej uwagi wymaga ten temat w przedsiębiorstwach rolnych. Nie tylko ze względu na to, że istnieje wiele substancji zanieczyszczających wodę, takich jak obornik, olej napędowy, oleje odpadowe, płynne nawozy, pestycydy lub środki dezynfekujące, ale także ze względu na to, że zanieczyszczenia gleby potencjalnie prowadzą do utraty tego zasobu.

Bezpieczeństwo systemów z substancjami zanieczyszczającymi wodę

Do przechowywania, przeładunku, napełniania i rozlewania substancji zanieczyszczających wodę wymagane są systemy i sprzęt, względem których stawiane są szczególne wymagania w zakresie konstrukcji, szczelności oraz odporności materiału. Dokładnie, ogólnokrajowo, jednolicie reguluje wspomniane wymagania od sierpnia 2017 rozporządzenie w sprawie systemów obsługi substancji zanieczyszczających wodę (AwSV). Rozporządzenie AwSV zastępuje przepisy poszczególnych krajów związkowych dotyczące systemów obsługi substancji zanieczyszczających wodę (VAwS).

Ponadto w rozporządzeniach AwSV i przepisach VAwS określone są wymagania dotyczące kwalifikacji zakładów fachowych, przejmujących tworzenie, utrzymanie i badanie takich systemów

Oferty

Zakres usług obejmuje w przypadku tworzenia instalacji:

  • ocenę dokumentów planistycznych i właściwego nadzoru budowlanego pod kątem bezpiecznej eksploatacji
  • badanie szczelności zbiorników na gnojowicę, fermentorów i rurociągów
  • badanie stacji napełniania i opróżniania zbiorników oraz magazynów nawozów płynnych
  • badanie systemów do przechowywania substancji zanieczyszczających wodę
  • badanie separatorów cieczy łatwo skraplających się
  • właściwą i wiarygodną dokumentację wszystkich badań
  • tworzenie rejestrów systemów
  • kwalifikowanie kompetentnego personelu

oraz dokumentację przy wycofaniu z eksploatacji oraz likwidacji systemów / urządzeń.