Certyfikacja zgodnie z zasadami Euroazjatyckiej Unii Celnej TR-TS (GOST)

 

Poprzez Euroazjatycką Unię Celną pomiędzy Rosją, Białorusią oraz Kazachstanem zostały ograniczone bariery handlowe i zdefiniowane jednolite regulaminy techniczne (TR) w tych krajach.

Zanim produkty będą mogły zostać wprowadzone na rynek Unii Celnej, muszą one ewidentnie spełniać obowiązujące przepisy i normy bezpieczeństwa.

W przypadku urządzeń wykorzystywanych w technologii parowej i ciśnieniowej od 1 lutego 2014 r. obowiązuje Wytyczna Techniczna Unii Celnej TR TS 032/2013, która określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem w zakresie projektowania i produkcji, a także wymagania dotyczące oznakowania EAC.

 

Droga do uzyskania certyfikatu TR TS

Celem uzyskania certyfikatu oraz homologacji produktów producent musi spełnić obszerne wymagania. Produkty, dla których ma zostać uzyskany certyfikat zgodności, muszą:

  • posiadać rosyjskojęzyczną dokumentację i informacje o produkcie,
  • posiadać paszport maszyny bądź zbiornika w języku rosyjskim,
  • być sprawdzane przez ekspertów pod kątem zgodności z normami,
  • być certyfikowane przez jednostkę akredytowaną przez organ rosyjski,
  • posiadać rosyjskojęzyczną instrukcję obsługi.

 

Oferta usług wsparcia eksportu do Euroazjatyckiej Unii Celnej:

  • organizacja i przeprowadzanie seminariów na temat procedur eksportowych w Unii Celnej,
  • kontrola i certyfikacja zgodnie z TR TS dla systemów i podzespołów ważnych ze względu na bezpieczeństwo,
  • badania wstępne oraz kontrole dokumentacji produktów i systemów,
  • ocena dokumentów i paszportów maszynowych w języku rosyjskim,