Badanie systemów separacji

 

Wszędzie w przemyśle i rolnictwie znajdują się substancje zanieczyszczające wodę: oleje i tłuszcze, a także obornik, gnojowica i płyny przenikające, a nawet substancje chemiczne. W celu odpowiedzialnego obchodzenia się z tymi substancjami podczas przechowywania, napełniania i opróżniania oraz stosowania, od sierpnia 2017 r. obowiązuje ogólnokrajowa jednolita podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie systemów obsługi substancji zanieczyszczających wodę (AwSV). Rozporządzenie AwSV zastępuje przepisy poszczególnych krajów związkowych dotyczące systemów obsługi substancji zanieczyszczających wodę (VAwS).

Zakres obowiązywania:

 • systemy zużycia oleju opałowego i stacje paliw,
 • magazyny chemikaliów i materiałów niebezpiecznych,
 • systemy hydrauliczne,
 • systemy rolnicze,
 • chemiczne systemy czyszczące.

 

TÜV Thüringen sprawdza Państwa system separacji pod kątem wymagań zgodnie z AwSV / VAwS. Obejmuje sprawdzenie:

 • konstrukcji,
 • szczelności,
 • odporności materiału,
 • oraz kwalifikację zakładów i ekspertów.

Zakres usług rozciąga się od nadzoru budowlanego tworzonego systemów separacji, poprzez bezpieczną eksploatację aż po likwidację systemu.

 

Badanie LFA

Przeprowadzamy generalną inspekcję systemów separacji cieczy łatwo skraplających się z następującym zakresem usług:

 • badanie szczelności wlotów i kanałów oraz przewodów rurowych zgodnie z DINEN 1610 / DIN 1986-30,
 • badanie systemu separacji zgodnie z Mineralöll VV / DIN EN 858 / DIN 1999-100 i 101,
 • sporządzenie raportu z badania.

 

Badanie FA

Przeprowadzamy generalną inspekcję systemów separacji tłuszczów z następującym zakresem usług:

 • pomiar systemu separacji,
 • badanie systemu separacji zgodnie z DIN EN 1825 / DIN 4040-100 (stan i szczelność konstrukcji),
 • sporządzenie raportu z badania.