Badanie i certyfikacja przenośnych urządzeń ciśnieniowych 


 

Transport gazów technicznych w przenośnych urządzeniach ciśnieniowych podlega przepisom o towarach niebezpiecznych. W handlu międzynarodowym chodzi o tzw. zbiorniki ciśnieniowe UN. W Europejskim Obszarze Gospodarczym obowiązuje dyrektywa w sprawie przenośnych urządzeń ciśnieniowych 2010/35/ UE, w skrócie TPED.

W danym wypadku uregulowane przepisami jest wprowadzenie do obrotu, okresowe kontrole oraz stosowanie przenośnych urządzeń ciśnieniowych. Procedury oceny zgodności przeprowadzane są zgodnie z ADR / RID dla transportu lądowego i Kodeksem IMDG dla transportu morskiego.

 

Nasze usługi kontroli i certyfikacji przenośnych urządzeń ciśnieniowych

Podstawą usług świadczonych przez TÜV Thüringen e.V.  jest notyfikacja w obszarze Dyrektywy 2010/35/UE oraz akredytacja DAkkS jako jednostki inspekcyjnej  typ Xa według normy EN ISO/IEC 17020, w ramach których prowadzona jest:

  • ocena zgodności dotycząca nowych przenośnych urządzeń ciśnieniowych wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej,
  • ponowna ocena zgodności eksploatowanych przenośnych urządzeń ciśnieniowych,
  • okresowe  badania przenośnych urządzeń ciśnieniowych,
  • nadzór i badanie systemu zapewnienia jakości przedsiębiorstwa producenta,
  • pierwsze badanie zbiorników ciśnieniowych UN,
  • okresowa inspekcja i badanie zbiorników ciśnieniowych UN.