Bezpieczeństwo maszyn i ich części

 

 

Bezpieczne maszyny w Europie są celem dyrektywy maszynowej 2006/42/EG (dyrektywa maszynowa). Niniejsza dyrektywa definiuje podstawowe wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz określa wymagania dotyczące dokumentacji i znakowania. Producent bądź wprowadzający do obrotu maszynę  zapewnia zgodnie z deklaracją zgodności UE, że jego maszyna spełnia wymagania i oznacza ją znakiem CE. Tylko w ten sposób maszyna lub maszyna nieukończona mogą zostać udostępnione na rynku  Unii Europejskiej.

Aby możliwe było wydanie deklaracji zgodności UE, wymagana jest znajomość licznych norm i dyrektyw oraz ich poprawne stosowanie. Zatem w poszukiwaniu rozwiązań warto zaufać wszechstronnemu know-how ekspertów od maszyn w TÜV Thüringen.

Przeprowadzamy:

 • ocenę zgodności maszyn,
 • audyt dokumentacji technicznej,
 • ocenę i analizę ryzyka,
 • niezbędne badania i pomiary.

 

Przeprowadzenie procedury badania typu UE:

 • dla podnośników do pojazdów (załącznik IV, nr 16)
 • dla maszyn do podnoszenia osób (załącznik IV, nr 17)
 • układów logicznych dla funkcji bezpieczeństwa (załącznik IV, nr 21)

Określenie stanu bezpieczeństwa urządzeń zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przemysłowego

 

Czego dotyczy dyrektywa maszynowa?

Pojęcie maszyny jest ujęte w dyrektywie bardzo szeroko. Obejmuje ogół wzajemnie powiązanych części lub urządzeń z napędem i przynajmniej jedną częścią ruchomą oraz siłowniki, układy sterowania i zasilania, które zmontowano ze sobą dla konkretnego zastosowania. W zakres dyrektywy maszynowej wchodzą również maszyny w połączonym systemie oraz wyposażenie wymienne i elementy zabezpieczające.

 

Wytyczna maszynowa obowiązuje dla:

 • maszyn
 • wyposażenia wymiennego
 • elementów bezpieczeństwa
 • urządzeń do podnoszenia
 • łańcuchów, lin i pasów
 • demontowalnych wałów napędowych
 • nieukończonych maszyn