Inspekcje ASME

Przepisy amerykańskiego stowarzyszenia grupującego specjalistów w zakresie inżynierii mechanicznej, w skrócie ASME stosowane są nie tylko w USA i Kanadzie, lecz także w innych 90 krajach na całym świecie. Komponenty i podzespoły certyfikowane i produkowane zgodnie z przepisami ASME otwierają producentom i instalatorom możliwość ich sprzedaży na całym świecie.

Przepisy ASME regulują wymagania dotyczące certyfikacji producentów, zapewnienia jakości, konstrukcji, doboru materiału, produkcji, testowania, kontroli, zatwierdzenia i certyfikacji kotłów parowych i grzewczych, rurociągów, zbiorników ciśnieniowych i komponentów dla technologii jądrowej.

 

Zatwierdzona przez ASME Autoryzowana Agencja Inspekcyjna (AIA)

TÜV Thüringen e.V. jest zatwierdzoną przez National Board i ASME autoryzowaną agencją inspekcyjną (AIA). Eksperci TÜV Thüringen e.V. dysponują doświadczeniem i kompetencjami do oceny wszystkich kwestii dotyczących projektowania i produkcji urządzeń ciśnieniowych zgodnie z wytycznymi amerykańskich przepisów ASME. Silnie zorientowani na eksport producenci wspierani są stale, na całym świecie w rozwiązywaniu problemów poprzez:

  • inspekcje oraz  technikę spawalniczą
  • ocenę projektu

 

Inspekcja oraz technika spawalnicza

Zakres usług oferowanych przez TÜV Thüringen e.V. obejmuje inspekcję ostemplowanych wg ASME komponentów parowych oraz ciśnieniowych, a także komponentów nieostemplowanych, zgodnych z ASME. W celu uzyskania dopuszczenia produkcji wg ASME oferujemy:

  • kwalifikację personelu spawalniczego i kontrolnego,
  • kwalifikację procedur spawania i kontroli,

Jako autoryzowana przez ASME jednostka inspekcyjna TÜV Thüringen e.V. jest obecny podczas audytu przeprowadzanego wg ASME.

 

Ocena projektu

Zakres usług TÜV Thüringen e.V. obejmuje badania wstępne, przeglądy projektów i obliczeń dotyczące zbiorników zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi (AD, TRD, ASME, BS5500, Stoomwezen, CODAP, prEN13445-3 itd.). Ponadto eksperci TÜV Thüringen e.V. są w stanie wykryć i ocenić za pomocą metod numerycznych (FEM, BEM) konstrukcje specjalne, które nie są zgodne z odpowiednimi przepisami. Podstawę stanowią nasze doświadczenia w zakresie oceny projektów konstrukcji i produkcji urządzeń ciśnieniowych używanych na całym świecie oraz szerokie spektrum nowoczesnego oprogramowania obliczeniowego.

Naszą ofertę uzupełnia również ocena z zakresu wytrzymałości na wybuch i minimalizacji efektów karbu (również na spoinach).